Mail: info@content.ba

Softverska Rješenja

/ Elektronski Protokol

Elektronski Protokol

ContentBA "Elektronski Protokol" predstavlja softversko rješenje za praćenje dokumenata i poslovne korespondencije u svim tačkama poslovnog procesa.

  • Sistem prati i bilježi:

  • Potpisnike dokumenata
  • Lokaciju dokumenata
  • Uposlenike koji rade ili su radili na dokumentima
  • Historiju promjena dokumenata
  • Trenutni status dokumenata
  • Ažuriranje protokolarnih brojeva

  • NABAVITE DIREKTNIM SPORAZUMOM(!)
  • Recent Works