Mail: info@content.ba

Sarajevo 15.03.2017

/ Javne nabavke

Stručni Seminar Sarajevo Hotel Evropa

PRAKTIČNA POMOĆ UGOVORNIM ORGANIMA I PONUĐAČIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

×

Teme seminara:                                                                                                             

  • Pravna zaštita i primjena praktičnih rješenja za ugovorne organe ; kako uspješno zaštiti svoja prava u postupku nabavke
  • Kako provesti pregovarački postupak , tehnike i način pregovaranja ,kako zaštiti ugovorni organ , kritične faze .
  • Problemi tokom realizacije ugovora ; prevencija grešaka i sporova u realizaciji ugovora; kašnjenja u isporuci i nemogućnost isporuke od dobavljača , isporuka rovbe drugih karakteristika u odnosu na ugovorenu
  • Provođenje e- aukcije ; buduće izmjene ZJN-a ; monitoring AJN u postupcima nabavke i Pripreme za uspostavljanje funkcije službenika za javne nabavke kao i pitanja iz prakse
  • Pripreme za uspostavljanje funkcije službenika za javne nabavke
  • Softversko rješenje „PROTOKOL“  za izradu i praćenje postupka javne nabavke,

Praktična pitanja u postupku nabavke možete uputiti našim predavačima tokom pauza u neformalnom druženju

Mjesto i datum održavanja:    15.03.2018. godine (četvrtak):      
Hotel  EVROPA, Vladislava Skarića 5    71000  Sarajevo  )    

Predavači:
Dr. Tarik Rahić – certificirani trener AJN  ;  Ervin Kreševljaković - certificirani trener AJN ;
Josip Jakovac – certificirani trener AJN    ;  Fuad Kozadra - certificirani trener AJN.  

Registracija učesnika počinje 15.03.2018. od 9,00 sati.
Početak seminara  15.03.2018. godine u 9,30 sati,
završetak seminaraavjetovanja  15.03.2018. godine u 15 30  sati,
Termini i raspored tema će se dostaviti učesnicima putem maila . 

Kotizacija   153,00 KM (plus PDV)  po učesniku

U cijenu uključeno:  pripremni materijal, prezentacije, tekstovi, kafa za vrijeme pauza, osvježenje
Za tri i više osoba iz jednog ugovornog organa odobrava se popust od 10 %
Kotizaciju je potrebno uplatiti unaprijed na ime 3387202277639058 UniCredit Bank d.d. sa naznakom: Kotizacija za seminar, Primalac: ContentBA Sarajevo.

Broj učesnika je ograničen, te stoga pozivamo na rezervaciju i uplate do   12.03.2018

Workshop