Mail: info@content.ba

Sarajevo 25.04.2017

/ Javne nabavke

Stručni Seminar Sarajevo Hotel Evropa

Kako provesti E-aukciju - praktična rješenja ; Pravna zaštita i savjeti iz prakse kada dođe do žalbe ; okvirni sporazum i rješavanje problema ; jednostavno zaključivanje pregovaračkog postupka i tehnike

×

Teme seminara:                                                                                                             

  • Provođenje e- aukcije , zvanični početak e-aukcije, smanjivanje cijena po okončanju postupka; produžavanje roka , kreiranje obavještenja o e-aukciji i sl
  • Pravna zaštita i stavovi URŽ-a u okviru pravne zaštite ; Nejednaki tretman ureda u Sarajevu i filijala u Mostaru i Banjaluci ; Najčešći razlozi za usvajanje žalbi ;  troškovi postupka i troškovi advokata
  • Zaključivanje okvirnog sporazuma , osnovni problemi kod promjena cijena
  • Pregovarački postupak i njegove karakteristike, ispravno provođenje
  • Softversko rješenje „PROTOKOL“  za izradu i praćenje postupka javne nabavke,

Praktična pitanja u postupku nabavke možete uputiti našim predavačima tokom pauza u neformalnom druženju

Mjesto i datum održavanja:    25.04.2017. godine (četvrtak):      
Hotel  EVROPA, Vladislava Skarića 5    71000  Sarajevo  )    

Predavači:
Dr. Tarik Rahić – certificirani trener AJN  ;  Almin Vehabović –AJN ekspert za e aukcije ,
Ervin Kreševljaković ; certificirani trener AJN;  Fuad Kozadra ; certificirani trener projekta TOT N,  

Registracija učesnika počinje  25.04.2017. od 9,00 sati.
Početak seminara  25.05.2017. godine u 9,30 sati,
završetak seminaraavjetovanja  25.04.2017. godine u 15 30  sati,
Termini i raspored tema će se dostaviti učesnicima putem maila . 

Svi učesnici će dobiti vaučer za 50% popusta na „eNabavke - Sve u jednom!“ (Urneci, Praktične dokumentacije za nabavne postupke – Nabavka kancelarijskog materijala, nabavka goriva, kompleksne nabavke, ContentNabavke cijelokupna arhiva, pitanja i odgovori, Zakon i podzakonski akti, Izmjene Zakona, Nove dokumentacije, eAukcija,  Priručnici i još mnogo toga što se kontinuirano nadopunjuje bez dodatnih naknada). Puna cijena aplikacije eNabavke je 500 KM godišnje. Sve informacije o ovom jedinstvenom rješenju za javne nabavke na 061/350393. Prednarudžbe traju do 25.04.2017.

 

Kotizacija   153,00 KM (plus PDV)  po učesniku

U cijenu uključeno:  pripremni materijal, prezentacije, tekstovi, kafa za vrijeme pauza, osvježenje
Za tri i više osoba iz jednog ugovornog organa odobrava se popust od 10 %
Kotizaciju je potrebno uplatiti unaprijed na ime 3387202277639058 UniCredit Bank d.d. sa naznakom: Kotizacija za seminar, Primalac: ContentBA Sarajevo.

Broj učesnika je ograničen, te stoga pozivamo na rezervaciju i uplate do   21.04.2017.

Workshop