Mail: info@content.ba

PROTOKOL V2

/ Jednostavnije Javne Nabavke
PROTOKOL V2

 

×

Elektronski protokol predstavlja softversko rješenje za praćenje dokumenata i poslovne korespondencije u svim tačkama procesa Javnih nabavki.   Omogućit će Vam da u svakom momentu znate tačnu lokaciju i osobu kod koje se nalazi određena poslovna dokumentacija, te da pristupite posljednjoj ažurnoj verziji dokumenta. 
Omogućiti će vam da uživate sve benefite virtuelnih ureda. Drugim riječima bilo gdje na plate moći ćete pristupiti svim svojim dokumentima i postupcima nabavki i to neovisno od vrste uređaja (PC, Mobilni telefon, tablet ili neki računar u Internet centru, kod vašeg prijatelja i sl.). Umjesto da dokumente fizički nosite na potpisivanje sa jedne logacije na drugu, ubrzajte postupak elektronskim protokolom i zajedničkim korištenjem dokumentacije. Dokumentaciju na odobravanje nadređenima šaljite kroz PROTOKOL bez da napustite svoje mjesto.

Napomena: Ovu sekciju možete, radi bolje preglednosti ostalih funkcionalnosti PROTOKOLA, ugasiti klikom na znak X u gornjem desnom uglu.

PROTOKOL za Ugovorne organe

Funkcionalnosti:

 • Automatsko usaglašavanje sa novim ZJN
 • Inteligentni izbor vrste postupka
 • Templatei dokumentacije usklađene sa novim ZJN
 • Praćenje toka izrade tenderske dokumentacije
 • Historija obavljenih postupaka:
 • ----- Poništeni (Zašto?, Kako?, Ko? …)
 • ----- Uspješni (Zašto?, Kako?, Ko? …)
 • Historija žalbi i njihovih rješenja
 • Pitanja i odgovori
 • Ugovaranje
 • Praćenje (realizacije) ugovora
 • Asistencija kod ugovaranja
 • Backup dokumentacije u Cloud
 • Integrisana usluga „Briefinga/eKapije“

PROTOKOL za ponuđače

funkcionalnosti:

 • Automatsko usaglašavanje sa novim ZJN
 • Inteligentno prilagođavanje dokumentacije za tendere
 • Templatei dokumenata za prijavu na tender usklađeni sa novim ZJN
 • Praćenje toka pripreme dokumentacije za uspješnu prijavu na tender
 • Historija postupaka na koje se ponuđač prijavljivao:
 • ----- Poništeni (Zašto?, Kako?, Ko? …)
 • ----- Uspješni (Zašto?, Kako?, Ko? …)
 • Historija žalbi i njihovih rješenja
 • Pitanja i odgovori
 • Ugovaranje
 • Praćenje (realizacije) ugovora
 • Asistencija kod ugovaranja
 • Backup dokumentacije u Cloud
 • Integrisana usluga „Briefinga/eKapije“

 

Take Tour
Novi moduli PROTOKOLA V2:
 • Elektronski protokol (protokolarna knjiga)
 • Ugovor (Praćenje realizacije Ugovora nakon završene procedure nabavke)
 • Konusltant (Postavljanje pitanja direktno konsultantima ContentBA)
 • Briefing/eKapija
 • Automatsko usklađivanje dokumenata sa novim ZJN
 • Cloud Computing (kolaboracija, rad na ažurnim dokumentima, zaštita dokumentacije od negativnih situacija i dešavanja poput demonstracija, vremenskih neprilika, požara, poplava i sl.)
Protokol V2