Mail: info@content.ba

Softverska Rješenja

/ Enterprise Risk Management

Modul I - Studija Rizika

Modul II - Risk Procesi

Enterprise Risk Management predstavlja robustno softversko rješenje koje se sastoji od dva modula:

  • Modul I automatizira postupak izrade godišnje Studije rizika.

  • Modul II predstavlja robustni alat za pomoć pri donošenju odluka u kontekstu rizika koji predmetna odluka donosi i to na slijedeća tri nivoa:

  • Strateški rizici
  • Taktički rizici
  • Operativni rizici

  • ContetnBA ERM rješenje napravljeno je u skladu ISO 31000 standardom.

    Recent Works